Därför vägrar jag utföra aborter.

Läste någon av er, jag ser att ni finns, artikeln i Aftonbladet igår rörande abort?
Att dem vill införa en lag kallad samvetsfrihet som innebär att man som barnmorska kan välja om man vill utföra dessa ingrepp eller ej. Det är givetvis bra att frågan tas upp då allas röster bör bli hörda men hoppas ändå innerligt att lagen inte kommer att införas. Vad kommer att ske om det blir en trend bland barnmorskorna och hur kommer synen på dem som väljer att utföra ingreppet förändras? Kommer det inte bli mer accepterat att peka på dem och använda ordet mördare.


Det som egentligen gör mig upprörd är att frontpersonen, barnmorskan Ellinor, vägrar att utföra ingreppet av religösa skäl. Trots den vetenskapliga utbildning hon genomgått ser hon "Att det är ett barn vid befruktningsögonblicken". Hennes tro väger alltså tyngre än vetenskapen som klart säger att det under de första graviditetsveckorna inte finnes ett liv utan endast anlag till ett sådant. Ett s.k embryo. Hon säger dock att det endast handlar om abort och dödshjälp och att andra frågor därför inte kommer att lyftas men visst kommer dem att göra det. Jag vill egentligen inte skriva detta men skall man basera sjukvården på religion bör en läkare tillhörande Jehovas inte bli tvingad att godkänna eller delta under en blodtransfusion. Det handlar för dem också om liv och död.


Givetvis nämns också våldtäkter när man diskuterar ämnet då graviditet tyvärr kan vara en efterföljd. Hennes tankar kring detta är att "Man kan hjälpa en kvinna som blivit våldtagen på andra sätt." Hur då? Jag önskar av dig Ellinor att ge mig konkreta svar på frågan. Bör vi inte innan samvetsfriheten diskuteras lösa det egentligen problemet?


Bör vi inte innan vi nekar en ung våldtagen kvinna en abort förhindra orsaken till den. Väger inte den frågan tyngre än ett embroy?

(Update. Har nu fått veta att Ellinor inte fullföljde sin utbildning vilket verkar logiskt då sjukvård och religion inte bör blandas samman. Fick igår också informationen att moderaterna, centerpartiet och folkpartiet ågrat sig och inte kommer att stödja abortslagsstiftningen. Artikeln finnes här för er som också upplevde lättnad http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/kd-star-ensam-kvar(4530371).gm.)