Lucia ray.

http://www.sydsvenskan.se/asikter/kvinnor-maste-kunna-se-sitt-eget-ansvar-vid-valdtakter/

 

Samtalet i samhället kring våldtäkter, där två främmande personer träffas på en krog, verkar vara envist fokuserat på den anklagade mannen. Med fokus på mannen berövar vi kvinnan makten att påverka vad som händer henne och hennes eget ansvar i vissa våldtäktssituationer. Resultatet blir att vi förvandlar kvinnor till eviga offer istället för att kämpa mot att kvinnan blir ett offer.

”Våldtäkt föreligger när gärningsmannen genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller andra sexuella handlingar.”

Detta är definitionen av våldtäkt eller en våldtäktssituation om man så vill. Det står svart på vitt vem som är förövare och vem som är offer. Det går inte att vrida och vända på rollerna, handlingarna eller konsekvenserna. 

Det är inte mycket jag nickar medhållande till när jag läser men tror mig förstå ett fragment av det du upp lyfter fram och kan då förstå grunden till din inledning men önskar ett exempel. Som detta nedan.

K roar sig allt för mycket med sin väninnas man M vilket resulterar i att dem har sex. Alkoholmängden är den samma som vid hennes tidigare one-night-stands vilka hon icke ångrat men i detta fall inser hon efteråt vad hon egentligen har gjort, eller rättare med vem. En intensiv ångest växer och för att den skall avta försöker hon rentvå sig själv i tanken. Han var övertalande. Jag ville egentligen inte. Han borde inte ha haft sex med mig när jag var alkohol påverkad mm. Kvinnor som agerar på detta sätt gör sig själva till offer trots att dem själva bär ansvaret, dessutom drabbar inte konsekvenserna dem själva utan andra kvinnor som faktiskt blivit våldtagna.

 

När två människor som inte känner varandra överhuvudtaget är kroppsligt intima med samtycke får kvinnan ett stort ansvar i situationen. Jag anser att om man en gång har gett medgivande till kroppslig intimitet genom ömsesidig fysisk kontakt ska man ta del i ansvaret, vad än konsekvenserna blir.

Vill förstå grunden till ditt resonemang så jag presenterar nedan två helt påhittade situationer med tråkiga konsekvenser.

Vi föreställer oss att K går ut på krogen. Hon möter en man och en attraktion uppstår varpå K bjuder med M hem. De förstår båda vad som skall ske men väl hemma och nakna i sängen inser K att preventivmedlet är slut, i detta fall kondomerna. K vill inte riskera en graviditet eller könssjukdom utan säger av uppenbara skäl, stopp och nej.

Vi föreställer oss situationen ovan ännu en gång men nu hann K och M påbörja samlaget då hon hade en kondom tillänglig. Under samlaget upplever K lite obehag och inser att hennes menstruation opassande anlände och säger av uppenbara skäl, stopp och nej.

Konsekvenserna i de båda situationerna blir att M, trots att K uttryckt att hon inte längre vill, börjar/fortsätter penetrera henne med en hand över munnen då hans lustar är för starka. Han kanske rent av blev förvirrad, han hörde trots allt att hon lät mellan hans fingrar och kände att hon var våt mellan benen. Ur ditt perspektiv, är detta en ”situation” eller en ”våldtäkt”? Jag menar, hur skall han veta när hennes fysiska delar säger ja?

Om man använder klokhet och lite objektivt tänkande borde man förstå att om man har börjat vara kroppsligt intim med en annan person kan det bli väldigt svårt att hantera situationen. Särskilt med tanke på att vissa personer tar sig väldigt fort fram mot samlag. Den andra hänger kanske då inte med i takten och det blir svårt att tänka och agera så som man egentligen vill. Man kan också förstå att om man en gång har tillåtit kroppslig intim kontakt blir det väldigt svårt om man i efterhand måste avgöra en skillnad mellan samtycke och våldtäkt.

Det kan uppstå situationer då man i efterhand får fråga sig själv, var denna sexuella handling rätt eller fel men aldrig någonsin bör eller skall man behöva fråga sig själv, var detta av samtycke eller en våldtäkt. Så nej. Det tror jag inte ”Man också kan förstå” som uttryckt ovan.

Jag tycker att ett bra sätt för kvinnan att ta ansvar är att bestämma några omfattande regler som hon alltid håller sig till med män i allmänhet, och särskilt när det gäller kroppslig intimitet och dejter. Om en kvinna har regler som hon lever efter, så är hon beredd att berätta för en man långt i förväg vad han får och inte får göra. Det är sant att män allmänt är starkare än kvinnor, men det är ändå kvinnan som bestämmer hur långt en man får gå med henne. Vet hon det i förväg och talar om det för mannen, då bör det inte bli så svårt att urskilja samtycke till våldtäkt om det skulle behövas.

Det är inte nog att kvinnan skall behöva vidta säkerhetsåtgärder när hon lämnar sitt hem i form av spray, visselpipa, en rapex samt beredskapen att inta första självförsvarsställningen. Nej. Nu skall hon också inför en ”främmande” man på första dejten skildra vad hon accepterar och inte accepterar vid kroppslig intim kontakt. Anser att det är förnedrande men kunde inte motstå att göra en lista utifrån vad som står skrivet. Så till kvinnan som vill undvika missförstånd, ta sitt ansvar, undvika våldtäkt eller problematiken i att behöva urskilja en sådan.

1. Utgå alltid ifrån att männen du träffar inte förstår skillnaden på ett ja och ett nej samt samtycke och våldtäkt. Vill du ta ditt fulla ansvar bör du rent ut fråga om han blivit anklagad/utfört/funderar på att ha sex med någon utan medgivande.

2. Bedrövligt nog har sex vid första dejten blivit något att räkna med så om du skall gå på en sådan, syna mannens inre och yttre kvickt, på så sätt kan du undvika missförstånd genom att berätta för honom direkt att du inte vill ha sex och varför. Skulle du dock vilja uppfylla förväntningarna berätta ingående och beskrivande vad du tycker om/inte tycker om, på så sätt förstår han att, om du visar motstånd har du tänkt om.

3. Om alkohol är en del av dejten berätta att ditt agerande och omdöme kan komma att påverkas och att du då önskar av mannen att han inte skall försöka övertala dig till att ha sex då du kan förlora förmågan att säga emot eller göra motstånd om han förlorar kontrollen. Berätta också det absolut viktigaste. Din tystnad vid medvetslöshet betyder inte ja. Den betyder nej.

4. Vid deltagande i fysiska aktiviteter där kroppskontakt kan uppstå (t.ex.) vid dans och gymnastik bör du inför alla närvarande män berätta att du inte vill ha sex med någon av dem. För att budskapet verkligen skall nå fram, ställ dig upp peka på var och en av dem och säg bestämt. Nej. Detta kan du också göra i andra situationer där sexuella tankar kan väckas hos mannen. När du har kort kjol på krogen och bikini på stranden.

5. Sist men inte minst, klargör tydligt för mannen som du överväger att ha sex med att du har rätten att ändra ditt ja till ett nej.

Lever du efter dessa riktlinjer och en regelbok över hur du skall förhålla dig till män i allmänhet bör du inte hamna i situationer där du känner sig sexuellt utnyttjad.

Mannen är ett rovdjur utan impulskontroll och sunt förnuft (tolkningen av Lucias syn på mannen) men glöm aldrig av, trots att mannen i allmänhet är starkare än dig är det du som kvinna som bestämmer hur långt han får gå. Tjingeling! ;)

 

Då män har utnyttjat kunskap om kvinnan han våldfört sig på för att bli friad i rätten säger jag Nej till ditt förslag.

 

Många tror att ansvar antyder skuld – men det finns en stor skillnad däremellan. Att ta ansvar betyder att återta makt över sitt liv och sig själv och erkänna att man gör misstag, ibland med traumatiska konsekvenser. Att ge skuld åt en annan är att avstå från sitt ansvar, sin makt och därmed också sin chans att förbättra sitt liv. Kvinnor är varken hjälplösa mot män eller mot domstolen.

 

Kvinnan skall inte vara hjälplös men de facto är att mannen och resterande roller som spelas domstolen har möjligheten att genom en enkel fråga stjäla hennes makt och få alla att titta skuldbeläggande på henne istället för den misstänkte. Vad hade du på dig? Som om att hon den varma sommarkvällen iklädd kort kjol är ansvarig över att män kan komma att reagera samt agera på ett opassande och sexuellt sätt gentemot henne. Hur skall man kunna lita till en myndighet som godkänner denna kränkande fråga som faktiskt söker efter skuld hos brottsoffret? Nog allt görs hon hjälplös. Nä fy. Den dagen irrelevanta frågor som dessa bannlyses ut ur rättssalen, den dagen kan kvinnan ta ett steg längre bort från hjälplösheten.

Det står mycket om ansvar, skuld och konsekvenser, något alla skall ta men det finns ingen tydlig gräns. Om vi ser till alla vuxna som blivit berörda på ett negativt sätt av detta, låt oss föreställa oss hur de unga tjejerna känner. De som inte vet vad de normala är och därför inte kan avgöra om det dom blivit utsatta för var rätt eller fel, en våldtäkt eller ej. För många år sedan var jag tjejen med en busudlad och skändad kropp. Avsmaken och äcklet inför det jag såg i spegeln. Det finns inga ord. Jag var inte förtjänt av att andas. Jag hoppas att denna artikel inte avskrämmer er andra att våga berätta och be om hjälp. Ni bär inget ansvar. Ni bär ingen skuld.

 

Om kvinnan tar ansvar för sitt eget beteende och agerar md lite sunt förnuft, skulle anklagelser om våldtäkt kanske minska. Även om priset blir fler sexuellt frustrerade män på krogen.

Att falskt anklaga någon, brottsform irrelevant, är oacceptabelt, på så vis och ovilligt erkänner jag att det går att finna vissa faktum och sanningar men jag kan faktiskt inte urskilja om det är faktiska våldtäkter eller våldtäktssituationer du pratar om då rubriken pekar på det ena medans innehållet pekar på det andra. Förvirring. Vi skall inte värdera eller låta oss påverkas av orden som skrivits, dem är nämligen inte skrivna av en medmänniska.