Slöja/Burka

Mina meningar och åsikter är inte rätt utan bara tankar. Idag valde jag att här dela en bit av ett skriftligt arbete i psykologi B, en fråga och en personlig åsikt. Hade vart intressant att se vad andra tänker och tycker. Om det är positivt eller negativt spelar ingen roll men hat är inte önskvärt då frågans syfte grundar sig i att skapa förståelse inför varandra, därav önskar jag också att den röda tråden inte tappas. Jag suktar efter att läsa och lära av andra, av er!

Inom Socialpsykologin har det forskats mycket om attityder och fördomar. En aktuell fråga just nu är den, "om muslimska kvinnans tradition att bära slöja." En del menar att den borde förbjudas i Sverige medan andra tycket att kvinnan själv ska få bestämma vad hon ska ha på sig. Frågan rör upp mycket känslor, Varför?

Jag tror den känslomässiga delen i frågan handlar om okunskap. Fördomar är starka och svåra att påverka då dem verkar grundar sig i rädlsa inför det vi inte kan förstå eller vågar att gräva i. Vi som inte bär slöja/burka har endast ytlig kunskap till varför den nyttjas och då den inte finns i vår kultur saknar vi det känslomässiga band som bärarna har. Dem upplever istället räsla inför att under tvång avlägsna denna del av sig själv, för det är ju faktiskt precis vad den är. En del av deras identitet som skapar trygghet och gör att de i sina egna grupper blir socialt accepterade. Vi kan kalla det en form av kulturkrock och självklart väcker det upp diskussioner om vad som är rätt och fel då båda vill försvara sig men det kan också leda till att man känner sig kluven när diskussionen blir så exploaterad. Man kan vara säker på sin åsikt t.ex att man är för burkan och inte upplever några personliga hinder men helt omedvetet påverkas man av vad majoriteten eller stora ledare tycker och börjar då ifrågasätta sin egen åsikt eftersom att man inte vill bli socialt utstött. Denna kluvenhet är något som delas från båda sidor. De som bär sin slöja/burka blir ju ofta kritiserade för detta som för dom är bland de naturligaste i världen. Denna kritik besvaras ofta i ilska vilket skapar de agressiva diskussionerna som minskar chansen att mötas och förstå varann ytterligare. Är vi starka i vår åsikt så är endast kritiken en morot för att dra den ännu längre och få människor väljer att backa när dom upplever stödet från andra så vi väljer att agera utifrån den negativa attityden och det leder ofta till att man föreläser ren propaganda. T.ex, Är maskeringar under demostrationer förbjudet borde det också vara förbjudet att bära burka i stora folksamlingar. Något som många också frågar sig är vart vår frihet att välja har tagit vägen? Vi är, ska vara, likvärdiga i det svenska samhället men trots det väljer många att kritisera och försöka få fram nya lagar som förbjuder denna kulturbundna utstyrsel trots att de som bär den faktiskt är svenska medborgare. Responsen från dem som vill få igenom lagarna är alltid desamma. "Vi är lika mycket värda och därför ska kvinnan inte ska behöva skyla sig på detta sättet." Men om det är ett frivilligt val dom gör. Är det då inte diskriminering att försöka ta detta ifrån dem. Vidare kan man då samtidigt fråga sig själv, skulle dom acceptera vår kultur om den sade att vi måste krama och kyssa alla vi möter på kinden när det går emot deras egen? Är det hyckleri eller rasism som skapas av vår egen rädsla för det okända? Om så är så spelar det ingen roll vilken tro eller kultur vi har/kommer ifrån för när vi når så långt ner är ingen bättre än den andra. Hur vi agerar gentemot denna diskussion beror på vilka normer och värderingar vi själva har fått ta del av och att förändra dessa för att förstå och kunna acceptera andras kultur är en lång process. Vi har nog alla samma mål och det är att nå rättvisa men det kommer nog att ta en evihet innan vi uppnår förståelsen som krävs för att vi ska kunna ta ett beslut där vi kan mötas och se varann som en like. Om det ens är möjligt.

För att inte skapa missförstånd vill jag poängtera att jag inte påstår att alla själva väljer att bära dessa huvudbonader frivilligt. Jag vet att vissa bär dem under tvång, för att skydda sig mot män, och har bekanta som efter flytt till Sverige valt att avlägsna den då det inte passat deras egentliga personlighet och nya livsstil.

Har du någon egen ståndpunkt i frågan?

När jag ser till slöjan har jag inga åsikter av vikt. Tidigare när jag helt saknade kunskap kring ämnet såg jag det som något kvinnoförnedrande men ju mer man läste förstod man att det är en tradition, en tro, en identitet. Det är något vi alla delar så rätten att kritisera eller ifrågasätta detta har jag inget intresse av att göra.

När det rör burkan som skyler allt upplever jag paradoxala känslor. Åsikten kring tradition, tro och identitet kvarstår men för mig är burkan ett stort hinder i sociala sammanhang. Det finns inget att tolka förutom tonläget i röste. Alla gester, rörelser och ansiktsuttryck går förlorade. Kroppen som är vårt största verktyg kan om dold skapa många missförstånd så attt bära en nikab som läkare eller lärare anser jag inte vara okej. Under utbildning behöver man få mycket att tolka som möjligt. Personligen skulle jag inte tillåta någon som bär en burka att utföra en gynekologundersökning. Det är deras jobb men för mig en väldigt privat och intim situation där jag verkligen vill se så mycket av människan som möjligt för att känna trygghet och tillit. En annan anledning till att jag ibland ser negativa sidor är att män av samma kultur skrikit komplimanger när burka och nikab bärande kvinnor vart i närheten vilket då gjort att dem blivit verbalt otrevliga mot mig, att inte kunna urskilja vem och försvara mig, säga att det är okej att bära en knälång kjol här, skapar obehag. Jag tycker om hijaben. Den täcker inte ansiktet men behåller ändå traditionen.